Chip och Id-kontrollantHelena är godkänd ID-kontrollant och Chip-märkare av Svenska Hästavelsförbundet
sedan 2004-01-08.  Eu kräver f.r.o.m 31/12- 2005 att alla hästar skall ha hästpass
(om man inte har det får man böter eller i värsta fall fängelse). Dessutom gäller följande:

För att kunna utfärda hästpass måste hästen ID-kontrolleras. Du som behöver hjälp
med ID-kontroll och Chip-märkning på din Din häst, kontakta oss för mer info.
Priser:
Enbart Chip-märkning:                               300kr inkl. moms
Enbart ID-kontroll:                                     300kr inkl. moms
Chip-märkning och ID-kontroll:                  500kr inkl. moms
Resa tillkommer, 25kr / mil.